Съобщения за медиите

Духовно послание за пълнолетни младежи по света със старейшина и сестра Холанд

Повторно излъчване

Пълнолетните младежи на възраст 18–30 години, семейни и несемейни, са поканени на световно духовно послание със старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли и неговата съпруга, сестра Патриша Т. Холанд. Те ще говорят от M. Anthony Burns Arena в студентското градче на университета Юта Тек в Сейнт Джордж, Юта, САЩ, пред публика от пълнолетни младежи.

YA 2023 Elder Holland 01
YA 2023 Elder Holland 01
Старейшина Джефри Р. Холанд и сестра Патриша Т. Холанд.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Планирайте отсега да поканите приятелите си и да гледате събитието заедно с тях, за да чуете вдъхновяващи послания, които са точно за вас, от един от Господните живи пророци. В Северна и Южна Америка следете за това местно събитие, за да го гледате в прякото предаване в неделя, 8 януари 2023 г. от 18:00 ч. планинско стандартно време. Във всички останали локации следете за възможности да гледате повторното излъчване в неделя следобед и вечерта на 15 януари.

Можете да гледате излъчването и по сателитната система на Църквата, на broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (налично в продължение на две седмици).

Две седмици след излъчването, може да намерите в Евангелска библиотека, в раздел „За възрастни/Пълнолетни младежи“, видеото, текста и звуковите файлове за духовното послание на 41 езика.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.