Съобщения за медиите

Духовно послание за пълнолетни младежи по света със старейшина и сестра Соарес

Пълнолетните младежи от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да се доближат до Исус Христос, като гледат духовното послание за пълнолетни младежи по света на 18 февруари 2024 г.

<p>Старейшина Юлисис Соарес и сестра Росана Соарес</p>
Старейшина Юлисис Соарес и сестра Росана Соарес2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Старейшина Юлисис Соарес от Кворума на дванадесетте апостоли и съпругата му Росана ще споделят послания, адресирани конкретно към пълнолетните младежи на възраст от 18 до 30 години. Неотдавна старейшина и сестра Соарес говориха относно това как пълнолетните младежи могат да получават лична насока от Бог, да изграждат вяра и да се подготвят за вечен брак и деца. Духовното послание през февруари е още една възможност да се чуе един апостол на Исус Христос и да се чувства Духа.

Пълнолетните младежи са насърчени да гледат посланието с приятели и след това да обсъдят как да живеят съгласно това, което са научили.

Как да гледате

Духовното послание ще бъде налично от 25 февруари на няколко европейски езика на broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Тези езици са:

Албански, арменски, български (субтитри), хърватски (субтитри), чешки, датски (субтитри), нидерландски (субтитри), естонски (субтитри), фински (субтитри), френски, немски, гръцки (субтитри), унгарски (субтитри), исландски (субтитри), италиански, латвийски, литовски, норвежки (субтитри), полски, румънски (субтитри), сръбски (субтитри), словашки, словенски, испански, шведски (субтитри) и украински.

Духовното послание може да бъде гледано след това в Gospel Library.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.