Съобщения за медиите

Да осветяваме света по време на коледните празници, 2023 г.

Инициативата „Осветете света“ включва услията на хора по целия свят да разпространяват светлината на Христос сред цялото човечество, без значение от географско положение или език. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни кани всички да осветяват света, като обичат ближните си, споделят радостта и следват примера на Исус Христос.

Включеният по-долу видеоклип отразява как разказът за Рождеството озарява екраните на Таймс Скуеър в Ню Йорк Сити на 27 ноември 2023 г.

По-долу са посочени някои идеи, свързани с инициативата „Осветете света“, на които отделните лица и семейства биха могли да обърнат внимание по време на коледните празници тази година:

  • Характерната за всяка местна страница „Осветете света“ (https://www.elateprihrista.org/OsveteteSveta) предоставя различни идеи за споделяне светлината на Исус Христос. Налични са коледни видеокипове, които да бъдат гледани и споделяни, коледна музика, която да бъде изтегляна, идеи за служба и много други.
  • На страницата „Осветете света“ (https://www.elateprihrista.org/OsveteteSveta) може да бъде изтеглен списък, който предлага „50 начина да свети вашата светлина“. Тези идеи могат да бъдат изпълнявани лесно и по естествен начин.
  • Също така на страницата „Осветете света“ (https://www.elateprihrista.org/OsveteteSveta) има кратък обзор на коледния концерт за Европа, продуциран специално за този коледен сезон. „Свидетели за Рождество Христово – Коледни песни за Христос“ започва излъчване на 10 декември 2023 г. и може да бъде гледан на страницата „Осветете света“ или в YouTube.
  • Идеи за служба от новия и иновативен „разбърквач за служба“ на Църквата може да бъдат намерени на английски, френски, поругалски and испански език.
  • Всички са добре дошли да се присъединят към официалната група във Facebook „Осветете света“ на Църквата, за да споделят вдъхновяващи истории, прояви на служба и идеи за това как да споделяме светлината на Христос по коледните празници. Тази страница е на английски език, но публикации може да бъдат правени на всякакви езици.
  • Годишното Коледно духовно послание на Първото президентство, което включва музика от световноизвестния Хор на Табернакъла, се излъчва в момента на ChurchOfJesusChrist.org. Това послание е налично на следните езици: английсик, френски, немски, испански и португалски, както и някои други.

Инициативата „Осветете света“ се е превърнала в годишна коледна традиция сред общностите по света. Президент Ръсел М. Нелсън, който е президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, споделя, че светът се нуждае от светлината на Исус Христос повече от всякога: „Удивлявам се на нарасналата добра воля и доброта, които винаги са налице по коледните празници. Като почитаме раждането на Този, Който е Светлината на света, една нова светлина прониква във всеки един от нас. … Като следваме Исус Христос, ние можем да правим света едно по-добро място“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.