Съобщения за медиите

Говорители на световна конференция на Църквата насърчават да се развива вяра и загриженост за другите

Следването на Исус Христос ще носи мир в трудни времена. А това е съпътствано от отговорността да се полагат грижи за бедните и за земята. Тези послания бяха чути от хилядите вярващи, събрали се в Солт Лейк Сити за общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, както и от милиони други по целия свят, гледащи онлайн.

Общите конференции на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се провеждат на всеки шест месеца. Световни ръководители на Църквата се обръщат към членове и приятели по целия свят. Петте сесии на конференцията, проведена на 1–2 октомври 2022 г., бяха излъчени пряко на 70 езика.

Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, помоли слушателите да намерят покой от напрежението, несигурността и страданието на този свят, като непоколебимо решат да следват примера на Исус Христос.

Получаваме радост и мир, когато живеем по начина на Исус Христос, а Той кани с нежност, доброта и обич и другите да водят този начин на живот, повтори Дж. Анет Денис. Сестра Денис служи като първи съветник в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ, църковната организация за жени.

Президент Далин Х. Оукс, първи съветник в Първото президентство, сподели, че Светлината и Духът на Исус Христос насочват всички да помагат на бедните и страдащите по целия свят. Той отново подчерта мисията на Църквата да работи с други благотворителни организации, за да осигурява в световен мащаб хуманитарна помощ на страдащите.

Сред изнеслите речи по време на конференцията имаше няколко европейци.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф от Кворума на дванадесетте апостоли представи  новия наръчник за младежи светии от последните дни на възраст от 11 до 18 г. Новият наръчник, „За укрепването на младежите: Напътствия за правене на избори“, се основава на евангелски принципи, свобода на избор и вдъхновение. „Най-добрият водач при вземане на решения е Исус Христос. Исус Христос е силата на младежите“ – учи роденият в Германия старейшина Ухтдорф.

Грижите за земята и за околната ни среда е свещена отговорност, поверена на хората от Бог, каза Жералд Косе, председателстващ епископ на Църквата. Той насърчи да проявяваме уважение към Божиите творения. Епископ Косе е родом от Бордо.

По време на съботната следобедна сесия старейшина Ханс T. Бум от Седемдесетте каза молитва. Той помоли Бог да помогне на вярващите да разберат своето призование и ролята си в света. Старейшина Бум е роден в Амстердам. В момента той служи като президент на област Северна Европа на Църквата с централа в Лондон.

По време на конференцията членовете на Църквата подкрепиха промени сред ръководителите. Осем висши ръководители седемдесетници бяха освободени и обявени за почетни членове на Кворума на седемдесетте. Бяха призовани шест нови областни седемдесетници, сред които и Бернхард Цийсла от Якобвюлесхайм в Германия и Ив С. Вайдман от Бургдорф в Швейцария.

Седемдесетниците в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни служат като специални свидетели“ и помагат на Дванадесетте апостоли „в изграждането на църквата и уреждането на всичките (ѝ) дела“.

По време на заключителната сесия на конференцията президент Ръсел М. Нелсън обяви плановете да се построят още 18 храма.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.