Съобщения за медиите

Всички ресурси на Църквата относно това как да живеем по-добре вече са налични на отделен европейски уебсайт

Широк набор от ресурси на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за благосъстоянието и разчитането на собствените сили, достъпни за 40 европейски държави, вече могат да бъдат намерени на следния уебсайт: www.LifeHelpEurope.org.

WSR website 01
WSR website 01
Да намираме всичките ресурси на Църквата за благосъстоянието и разчитането на собствените сили на една уеб страница, само за секунди. 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

От тази целева страница, членовете и приятелите на Църквата имат достъп с едно щракване до ресурсите на Църквата на родните си езици и могат да намират информация и обучения относно образованието, професионалното развитие, психичното и емоционално здраве, хуманитарните дейности, започването на бизнес, житейското планиране, готовността за спешни случаи и много други.

Защо е необходим отделен сайт за всички тези ресурси? „Това улеснява предишното им трудно намиране' - казва Етер Симончини, областен управител местни операции по благосъстоянието и разчитането на собствените сили на Църквата за Италия, Северна Адриатика и Евразия.

„Църквата - споделя той, - е разработвала и усъвършенствала тези ресурси в продължение на десетилетия. Много от тях са разработвани независимо един от друг, от различни отдели на Църквата. Те присъстват в множество уебсайтове. Добавете към всичко това, че поради множеството държави и езици в Европа, намирането на точния ресурс, който ви е нужен на вашия език, може да бъде сложно и напрягащо.' „Веднага, след като обучавахме (хора) как да ги намират, те забравяха начина' - усмихва се Симончини.

WSR website 02
WSR website 02
Няколко от ресурсите са налични за всяка държава на www.LifeHelpEurope.org.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Отделът по благосъстояние и разчитане на собствените сили на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни вече разпространява съдържанието на www.LifeHelpEurope.org. „Ние обучаваме нашите ръководители, има надпис на нашите имейли, има QR код на визитните картички, но имаме все още много работа' - споделя ентусиазирано Симончини.

„Житейска помощ' е термин, използван от Църквата, обхващащ всичките ползи, които предлагат църковните ресурси за благосъстоянието и разчитането на собствените сили. Симончини отбелязва: „Така че уеб адресът е идеален'.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.