Съобщения за медиите

Вече са на разположение безплатни списания на Църквата

През август 2023 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни съобщи за идеята за безплатен абонамент за печатните издания на нейните три списания: „Лиахона“ (за възрастни), „За укрепването на младежите“ (за младежи на възраст 12–18 години) и „Приятел“ (за деца).

Magazines 01
Magazines 01
Домакинства по целия свят скоро ще могат да се абонират безплатно за което и да е или за всички списания на Църквата, в които се споделят истории, подкрепя се съсредоточено върху дома изучаване на Евангелието и в които всеки месец е включено различно послание от член на Първото президентство или Кворума на дванадесетте апостоли.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Считано от 1-ви декември 2023 г., всеки, който разполага с църковен акаунт, в това число членове и приятели, ще могат да се абонират за един годишен абонамент (на домакинство) за което и да е или всички църковни списания.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф казва: „Ние се доближаваме все повече до Исус Христос, като непрестанно участваме в изучаването на Евангелието у дома. Църквата желае да предостави по-широк достъп до словата на пророците и ние се вълнуваме да предоставим печатните издания на списанията на Църквата безплатно“.

През последните години списанията на Църквата са претърпели значителни промени, с цел подкрепа на членове от всяка възрастова група в усилията им да изучават Евангелието на Исус Христос и да живеят според него. Тези списания вече са достъпни на 50 езика, както в печатен, така и в електронен вариант. Допълнителни езици са налични в електронен варинат.

Президентството на област Централна Европа насърчава всички да се възползват от тази възможност: „Молим се, с получаването на достъп до словата на пророците и свидетелствата на светиите във всеки дом, нашите семейства да могат да стават по-сплотени, да се обвързваме с Христос чрез обреди и завети, и да получаваме пълнота на радостта“.

За да научите повече за безплатните списания на Църквата, натиснете тук.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.