Съобщения за медиите

Бизнесдами в Унгария обучават приемни родители

Мрежа за приемна грижа с християнска насоченост

Mary's Smile, основана от жени – професионалисти и майки, има за цел да създаде мрежа за приемна грижа с християнска насоченост за травмирани деца. През последните шест месеца Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни работи съвместно с Mary's Smile, за да осигури финансиране, което да позволи на тази организация да настани 68 деца в неравностойно положение в домовете на обучени приемни родители.

Семействата са важни.  (Снимка на майка и дете.)
Семействата са важни.  (Снимка на майка и дете.)
Семействата са важни.  (Снимка на майка и дете.)2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
  

Днес в Унгария има 21 000 деца, за които се грижи държавата, а приблизително 7000 деца нямат приемно семейство. Капацитетът на домовете за сираци е ограничен, тъй като съществуващите мрежи за приемни родители не могат да наберат достатъчно нови приемни родители.  Повечето от децата са претърпели тежки травми и са били жертва на малтретиране в първоначалните си семейства.

Mary’s Smile открива и обучава потенциални приемни родители, които да се грижат за тези деца, като през последните шест месеца е обучила 40 нови родители.  Консултациите, терапията и непрекъснатата професионална подкрепа помагат на тези приемни родители да преодолеят първоначалните трудности при настаняването. Терапията на децата също е успешна.  Едно от децата, което не е посещавало училище преди настаняването си в приемно семейство, сега е отличен ученик и футболист.   

Основателите са избрали името „Mary's Smile“, защото са си представяли как Мария, майката на Исус, наблюдава тяхната дейност и се усмихва на състрадателната помощ, оказвана на децата. Тази организация осигурява нежнaтa грижa, вдъхновенa от името ѝ.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.