Факти и статистика

Close

  България

  2 395

  Общо членове на Църквата

  0.03% 1-in-2896

  Population vs. Church Members

  7

  Конгрегации

  0 Wards
  7 Branches

  4

  Центрове за семейна история

  4

  1

  Мисии

  Африка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  736 701

  Members

  2 476

  Конгрегации

  Мисии

  39Мисии

  Центрове за семейна история

  343

  Храмове

  5Храмове

  Азия

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  1 259 094

  Members

  2 110

  Конгрегации

  Мисии

  45Мисии

  Центрове за семейна история

  363

  Храмове

  8Храмове

  Европа

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  500 239

  Members

  1 350

  Конгрегации

  Мисии

  34Мисии

  Центрове за семейна история

  658

  Храмове

  14Храмове

  Северна Америка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  9 489 479

  Members

  18 476

  Конгрегации

  Мисии

  174Мисии

  Центрове за семейна история

  2 621

  Храмове

  112Храмове

  Океания

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  587 462

  Members

  1 301

  Конгрегации

  Мисии

  18Мисии

  Центрове за семейна история

  314

  Храмове

  10Храмове

  Южна Америка

  Общо членове на Църквата

  Members
  Конгрегации

  4 232 425

  Members

  5 602

  Конгрегации

  Мисии

  97Мисии

  Центрове за семейна история

  1 106

  Храмове

  21Храмове