easter-jesus-2022.jpeg
Съобщения за медиите

Великденско послание за 2022 г.

Първото президентство

„Той възкръсна“ е ангелското послание от първия Великден. С чувства на преклонение и благодарност ние заявяваме нашето свидетелство, че Исус Христос действително е възкръснал.

Бог Отец ни е дал божественото раждане, несравнимия живот и безпределната единителна жертва на Своя Възлюбен Син Исус Христос.

Чрез силата на Отца, Исус се е вдигнал от гроба и е победил смъртта. Той е нашият възкресен Спасител, нашият Пример и нашият Изкупител. Той е светлината, животът и надеждата на света. Неговият път е пътеката, която води към щастие в този живот, и към вечен живот в идния свят.

Нека славната значимост на Великден привлича всички, за да следват Исус Христос и да се обичат един друг, както Той ни учи, на думи и на дела.

Президент Ръсел М. Нелсън
Президент Далин Х. Оукс
Президент Хенри Б. Айринг

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.