Съобщения за медиите

„Уповавай на Господа“ ще бъде в основата на темата за младежите за 2022 г.

Притчи 3:5–6

trust-in-the-lord-theme-youth-2022-bul.jpg

Общите президентства на Младите мъже и Младите жени обявиха, че темата на младежите за 2022 г. е: „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти“.

Темата от Притчи 3:5–6 е избрана като естествено продължение на  темата за 2021 г.  „Велико дело“ от Учение и завети 64:33.

В началото на тази година общите президентства на Младите мъже и Младите жени казаха на младежите: „Вие сте призовани от пророк да „положите основата на велико дело“. Като се уповаваме на Исус Христос и се стремим да вършим волята Му, това ще промени нещата!“ („Велико дело“, За укрепването на младежите, януари 2021 г.).

Темата „Уповавай на Господа“ е също и в съзвучие с курса на изучаване на Стария завет през 2022 г. в Семинар и Следвайте Мен, елате с Мен и върви ръка за ръка с програмата Деца и младежи.

Съобщение, изпратено на 2 август 2021 г. от общите президентства на Младите мъже и Младите жени до местните ръководители на Църквата, насърчава родителите и ръководителите на младежите през цялата година да преподават принципи от стиховете по темата у дома и в Църквата. Темата може да бъде включвана в речи за събрания за причастието и да бъде в основата на дейности за младежи, включително лагери, младежки конференции и духовни послания. На нея ще бъде наблегнато също и по време на конференциите ЗУМ по света.

Източници, включително музика, видеа и произведения на изкуството, ще бъдат на разположение през следващите месеци на ChurchofJesusChrist.org/youth, в каналите на социалните медии и в списанието За укрепването на младежите.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.