Съобщения за медиите

Старейшина Масимо Де Фео посети среща на високо равнище на Конференцията за бъдещето на Европа

online-meeting-elder-massimo-de-feo.pngDownload Photo

На 14 януари 2022 г. старейшина Масимо Де Фео, висш ръководител на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни участва в междурелигиозната среща заедно с няколко старши представители на различни религиозни организации.

Поканата бе отправена от комисар Маргаритис Схинас, вицепрезидент на продължаващата Конференция за бъдещето на Европа. Към него се присъедини вицепрезидент Дубравка Шуица. Събранието се проведе онлайн поради ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19.

Сред участниците на срещата бяха равин Алберт ГУИГЮ (главен равин на Брюксел и постоянен представител на Конференцията на европейските равини), преподобния Кристиян КРИГЕР (президент на Конференцията на европейските църкви), негово превъзходителство епископ Римантас НОРВИЛА (епископ на Вилкавишкис, Литва), имам Тарек УБРУ (имам на джамията в Бордо, Франция), равин Майкъл ШУДРИХ (главен равин на Варшава, Полша), негово високопреосвещенство митрополит Антоний от Западно и Средоевропейската епархия на Българската православна църква и други християнски, мюсюлмански, будистки и юдейски религиозни ръководители от Европа.

Срещата на високо равнище засегна много от идеите и предложенията, които до сега бяха споделени по темите на Конференцията, като например промяната в климата, здравето, икономиката и заетостта, дигиталната трансформация, принципите на правовата държава, безопасността и външната политика на ЕС, както и миграцията. Очаква се Конференцията да стигне до заключения до пролетта на 2022 г.

В този контекст старейшина Де Фео засегна промените в климата, обяснявайки: „За вярващите опазването и съхранението на нашата планета не е просто въпрос на оцеляване. Тя е нашият дом и ние я считаме за творение и дар от Бог“.

След това той наблегна на миграцията. В бележките си той предупреди, че „това е една от най-поляризиращите теми“ и покани представителите на институциите на ЕС да не отхвърлят никое мнение. Той каза: „Като църква ние ще продължим да помагаме на бежанци и мигранти, и да ги подкрепяме, като си партнираме с държавни и неправителствени организации, както вече правим от почти 40 години, откакто започнахме хуманитарните си дейности по целия свят.

Той също така напомни на Европейската комисия, че „е нужна истинска солидарност,… за да се избегне дискриминация и да се уважи човешкото достойнство на всеки мигрант“. Старейшина Де Фео в заключение каза, че Църквата е отдадена на добруването на всички Божии чеда в Европа и по света. След встъпителните бележки на ръководителите дебатът предостави възможност на участниците да обсъдят останалите теми.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, християнско вероизповедание с половин милион членове в Европа, се стреми към сътрудничество с държавни институции, както и да помага на международни неправителствени организации, религиозни организации и гражданското общество.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.