Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Старейшина и сестра Беднар канят пълнолетните младежи да „искат, търсят, хлопат“, за да намират отговори на житейските въпроси

„Обещавам ви, че като (търсите отговори) с искреност и постоянство, според волята на Господ и избрания от Него момент, винаги ще можете да откривате отговори на вашите въпроси и тревогите в живота си“ – каза старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли.

Той сподели това в излъчване „Лице в лице“ за пълнолетните младежи по света, проведено в неделя, 12 септември 2021 г. Придружен от съпругата си, Сюзън, старейшина Беднар сподели фокусирано на Христос послание с младежи между 18 и 30 години от над 13 страни. Виртуалното и присъствено събитие беше излъчено от Театралната зала в Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, Юта.

Участниците попитаха старейшина и сестра Беднар за лични, духовни и емоционални аспекти от живота им.

„Какво можем да правим, за да разбираме Божията воля за нас в личния ни живот? – попита Хауърд Сааведра от Юта. – Съпругата ми почина от рак преди малко повече от два месеца и от това знам, че целият ни живот е в Божиите ръце“.

„Благодаря за този въздействащ и много личен въпрос – отвърна старейшина Беднар. В живота ни се случват всякакви неща и вие току-що описахте трагичната загуба на съпругата ви на толкова млада възраст. … Именно Единението на Спасителя поправя всичко“.

Апостолът и съпругата му наблегнаха на небесната сила, която се проявява, когато пълнолетните младежи „искат, търсят, хлопат“ (темата на излъчването се основава на Матей 7:7–8).

„Получих повече сила да преодолявам слабостите си – каза 19-годишната Триша Диорес, която участва виртуално от Девао, Филипините.

Диорес сподели, че наскоро е преодоляла лична трудност чрез по-целенасочено изучаване на Евангелието и лични молитви.

По време на общуването със семейство Беднар, Диорес обясни, че е приложила този принцип след като е гледала излъчване „Лице в лице“ за пълнолетните младежи по света със старейшина Нийл Л. Андерсън от Кворума на дванадесетте апостоли, проведено през юни 2021 г. Тя сподели напътствието, което старейшина Андерсън дава на жена, която желае да укрепи връзката си с Исус Христос и така да открие начин да реши свои лични проблеми.

starejshina-i-sestra-bednar-kanyat-pulnoletnite-mladezhi-da-iskat-tursyat-hlopat-6.jpgDownload Photo

„(Старейшина Андерсън) я попита: „Какво означава да бъдем целенасочени в своята вяра?“ – каза Диорес в обсъждането със старейшина и сестра Беднар. – За мен, да бъда целенасочена означава съзнателно да отделям време и да влагам усилия в тези малки, привидно незначителни и прости всекидневни действия, които ме доближават до моя Спасител“.

„Една от темите тази вечер е желанието да следваме нашия Спасител Исус Христос и да усвояваме сами за себе си Неговите учения и така да знаем какво да правим“ – сподели старейшина Беднар.

„Това е индивидуално преживяване за всеки от нас, като идваме при Него и позволяваме на Неговата единителна жертва да действа в живота ни“ – добави сестра Беднар.

Двамата също обсъдиха важни уроци, споделени от църковните ръководители на над 20 събития „Въпроси и отговори“, проведени в Африка, Азия, Европа, Латинска Америка, Тихоокеанския район и Съединените щати.

„Такъв преглед на миналото може да ни помага да помним това, което трябва да помним, да обмисляме и подновяваме отговорности и да бъдем по-добре подготвени за възможностите и трудностите на бъдещето“ – каза старейшина Беднар.

„Живеем в свят и време, които са много трудни и много различни от предишни периоди – сподели 25-годишната Айтана Алапа от Уудс Крос, Юта. – Мисля, че тези излъчвания са много важни, за да ни помагат да знаем какво да правим“.

„Чувството за обичта, която Господ изпитва към нас, което ни се дава чрез словата на Неговите пророци и вдъхновени ръководители на Църквата, ме изпълва с обич – обич, която Господ изпитва към мен и всички мои приятели пълнолетни младежи“ – сподели 27-годишния Си Джей Мадсън от Прово, Юта.

„Те желаят да следват Спасителя – заяви старейшина Беднар след събитието. – Има голяма сила в единството на това да знаем, че младежи от целия свят са обвързани заедно в този праведен стремеж“.

„Бих искала да останат със знанието, че са обичани и че Спасителят ги обича, че принадлежат на Църква, която се грижи за тях и че могат да искат, търсят и хлопат, за да получават отговори на въпросите си“ – каза сестра Беднар.

Запис на излъчването „Лице в лице“ на английски език.

Запис на излъчването „Лице в лице“ на руски език.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.