Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Старейшина Беднар и старейшина Гонг обсъждат как да разбираме по-добре мюсюлманите

На 19 октомври 2021 г. старейшина Дейвид А. Беднар и старейшина Герит У. Гонг, двама апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, говориха заедно в Университета Бригъм Йънг (УБЙ) в Прово, Юта, по време на последната сесия от двудневната конференция на тема „Ислямът в днешния свят: проблеми и перспективи“. Те насърчиха членовете на Църквата да разбират по-добре сходствата и различията, които имат с 1.8 милиарда последователи на исляма по света.

Старейшина Дейвид А. Беднар каза: „Двете религии се различават в много от нашите основни учения, но много от ценностите ни и начините, по които практикуваме вярванията си са сходни и отразяват любовта ни към Бог и към нашите ближни“. Старейшина Герит У. Гонг каза, че разбирането трябва да се търси открито и честно, „с благодарност, че сме братя и сестри с обща човешка природа“.

Исус Христос учи, че двете големи заповеди са да обичаме Бог и да се обичаме повече едни други“ – каза старейшина Гонг. „По-доброто взаимно разбиране ни помага да се обичаме едни други. Нека се учим да споделяме и да се разбираме открито и правилно, за да можем да общуваме с протегнати ръце на уважение и добра воля, а не със стиснати юмруци на невежество или враждебност“.

Пред присъстващите приятели мюсюлмани във вторник вечерта, старейшина Беднар изрази искреното желание на Църквата „да се присъединим към вас във вършенето на добро“. Той се моли „Богът на Авраам – Богът на всички ни – да бди и да благославя всеки от нас в това важно и съществено начинание“.

Двамата апостоли съобщиха също така за нова брошура със заглавие „Мюсюлмани и светии от последните дни: вярвания, ценности и начин на живот“. Тя ще бъде публикувана в приложението Gospel Library и ще бъде достъпна през 2022 г. Старейшина Беднар каза, че документът е плод на дългогодишна работа, включваща сътрудничество с мюсюлмански имами.

От най-ранните дни на Църквата, Джозеф Смит провъзгласява принципи на междурелигиозен диалог и уважение спрямо хората с различни вярвания. Има множество примери за изграждане на връзки между ръководители на Църквата и мюсюлмански лидери. Към тях се числят срещата на старейшина Гонг със сунитски мюсюлмански лидер, докато е в Азия и Океания през 2019 г., проведените през последните две години събрания на старейшина Беднар с ръководители от Судан в тяхната страна и на Храмовия площад, запознанството на старейшина Роналд А. Расбанд с няколко мюсюлмански лидери на междурелигиозния форум на Г-20 през 2021 г. в Италия и много други.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.