general-conference-april-2022-bul.jpeg
Съобщения за медиите

Първото президентство обявява подробностите за общата конференция през април 2022 г.

Сесия за жени и млади жени (включително тези, които ще навършат 12 г. през 2022 г.) ще се проведе на 2 април, събота.

На 11 февруари 2022 г. Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни сподели с членовете на Църквата по целия свят следното писмо относно общата конференция през април 2022 г.

Скъпи братя и сестри,

С удоволствие обявяваме предстоящата 192-ра годишна обща конференция. Първото президентство, членове на Кворума на дванадесетте апостоли и други висши ръководители и служители в Църквата ще споделят послания относно Евангелието на Исус Христос.

Каним всички жени и млади жени (включително тези, които навършват 12 г. през 2022 г.) да участват в „Сесия на жените от общата конференция“, която ще се проведе вечерта на 2 април, събота. Общите сесии за всички отделни членове, семейства и приятели ще се проведат на 2 и 3 април, събота и неделя.

Конференцията ще се излъчва чрез сателитната система на Църквата, ChurchofJesusChrist.org и други медии. Присъственото посещение на сесиите от общата конференция ще бъде ограничено поради огромните строителни работи, извършващи се на и около Храмовия площад. Обаче ще бъдат разпространени ограничен брой билети сред коловете и окръзите в Съединени щати и Канада. Решенията относно събиране за гледане на общата конференция в сградите за събрания ще бъдат оставени на усмотрението на местните ръководители.

Общата конференция предоставя възможност да се получава лично откровение, докато живите пророци и други общи ръководители на Църквата дават съвети и насоки. Насърчаваме всички членове да слушат, изучават и следват дадените съвети. Посланията ще бъдат публикувани в мобилното приложение Gospel Library, на ChurchofJesusChrist.org и в списанията на Църквата, за да може допълнително да се гледат и изучават.

С уважение,

Ръсел М. Нелсън
Далин Х. Оукс
Хенри Б. Айринг

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.