Съобщения за медиите

Пророкът говори на светиите от последните дни в Европа

Светиите от последните дни „могат да променят бъдещето на Европа“ чрез Евангелието на Исус Христос

По време на излъчване на духовно послание на 23 януари 2022 г., неделя, президент Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, се обърна към членовете от различни страни в Европа.

„Молете се и бъдете нащрек за възможности да споделяте радостта, която имате от Евангелието – каза той. – Може да се изненадате от начина, по който Господ ще отговаря на молитвите ви. … Поставени сте по един съвършен замисъл там, където да намирате чедата на Израил, живеещи в Европа или пристигащи в Европа“.

Подобни действия „буквално ще променят бъдещето на Европа – заяви президент Нелсън. – Имам ви пълно доверие, мои скъпи братя и сестри. Родени сте, за да сторите това. Европа има несравнимо бъдеще – благодарение на вас!“

Пророкът беше в компанията на своята съпруга, сестра Уенди Нелсън, за излъчването в 48 страни, както и на старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли и неговата съпруга, сестра Сюзън Беднар.

Въпреки че секуларизмът в Европа нараства, президент Нелсън изрази непоколебим оптимизъм за бъдещето.

„Не съм наивен по отношение на настоящето – каза той. – Но, братя и сестри, никога не забравяйте, че Възстановяването на Евангелието започна, за да могат всички мъже и жени да знаят, че то е реално!“

Президент Нелсън, който отговаряше за работата на Църквата в Европа през периода от 1985 г. до 1990 г., обърна специално внимание в неделя на младежите и пълнолетните младежи.

„Много от приятелите ви се опитват да разберат защо са тук на земята. Искат да знаят дали животът има някакъв смисъл и цел. Те желаят да дават своя принос на света. Чудят се на кого могат да имат доверие – добави президент Нелсън. – Давате ли си сметка, че вие имате отговорите на въпросите на тези приятели?“

Онези, които не са съвсем убедени в истинността на ученията на Църквата, президент Нелсън насърчи с думите: „Търсете и питайте! … Това, че имате въпроси, не означава, че нямате свидетелство. Ако сте убедени, че Исус е Христос и че Неговото Евангелие е възстановено, че Книгата на Мормон е словото Божие и че има пророци в наши дни, вие имате свидетелство. Като продължавате да учите и търсите, това ще ви благославя с времето с нарастващо разбиране“.

Пророкът също предупреди младежите и пълнолетните младежи: „Не губете фокус от това, което вече знаете. … Вслушвайте се в източници, на които можете да имате доверие. Търсете отговори на въпросите си чрез молитва, изследване на Писанията и изучаване словата на пророци, гледачи и откровители“.

Членове на Църквата подкрепят Ръсел M. Нелсън като пророк. Според ученията на Църквата, пророкът е избран от Бог, за да бъде учител, откровител и свидетел за истините на Евангелието.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.