Съобщения за медиите

Обща конференция, април 2022 г.

general-conference-april-sessions-2022-bul.jpgDownload Photo

Каним ви да участвате в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Целта на това световно, религиозно излъчване е да помага на отделните хора да укрепват своята лична връзка с Исус Христос, като усещат мира, надеждата и радостта, идващи от това да Го следваме. Присъединете се към милиони хора по света, като слушате вдъхновените послания на живи пророци и апостоли.

Безплатната конференция се състои от пет сесии, които ще се проведат в събота и неделя, 2–3 април 2022 г., като от тях една сесия в събота вечер е предназначена за жени и млади жени (включително тези, нъвршващи 12 години през 2022 г.).

График (за излъчване на английски език)

Събота и неделя, 2–3 април

  • 19:00 ч. (събота, 2 април) съботна сутрешна сесия

  • 23:00 ч. (събота, 2 април) съботна следобедна сесия

  • 3:00 ч. (неделя, 3 април) съботна вечерна сесия

  • 19:00 ч. (неделя, 3 април) неделна сутрешна сесия

  • 23:00 ч. (неделя, 3 април) неделна следобедна сесия

Нов модел за уикенда на общата конференция

Президентството на област Източна Европа наскоро ни напомни относно новия модел, свързан с гледането на общата конференция:

С наближаването на общата конференция през април, ви напомняме за един нов модел в областта. Като ваше областно президентство ние знаем колко е важно да чуваме навреме словото на Бог чрез Неговите служители. Съответно, за тази обща конференция отново ви молим да не се провежда събрание за причастие или да има други обичайни неделни събрания по време на уикенда на общата конференция. Вместо това ви молим през тези два уикенда всяка година да насочвате вниманието си към гледането и слушането на общата конференция. Знаем, че за някои това ще означава гледане късно през нощта или дори рано сутринта. Знаем също и че в нашата област съботните сесии до голяма степен са налични в неделя сутрин, така че вашият Господен ден да е изпълнен с духа и ученията на нашите ръководители.

Начини за гледане и четене онлайн на обща конференция

Гледане на живо: Не е налично

Гледане и четене по-късно (видео файловете ще бъдат налични в рамките на 6 дни след излъчването; текстовите файлове ще бъдат налични в рамките на две седмици след излъчването):

На нашия главен уебсайт ChurchofJesusChrist.org (всички сесии)

На приложението Gospel Library (всички сесии)

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.