general-conference-2021.jpeg
Съобщения за медиите

Новини и известия от общата конференция - октомври 2021

Общите конференции на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се провеждат веднъж на всеки шест месеца. Тази страница съдържа обобщение на новините и известията от общата конференция - октомври 2021.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.