Съобщения за медиите

Изявление от Първото президентство относно въоръжен конфликт

Църковните ръководители умоляват да стане така, че „да надделее мирът сред народите и в нашите сърца“.

temple-square-slc-2022.jpg

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното изявление:

Ние сме съкрушени и дълбоко загрижени поради въоръжения конфликт, който бушува сега. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има членове във всяка от засегнатите области и по целия свят. Умовете и сърцата ни са обърнати към тях и към всички наши братя и сестри.

Продължаваме да се молим за мир. Знаем, че може да се намери траен мир посредством Исус Христос. Той може да успокои и утеши душите ни дори и насред ужасни конфликти. Той ни учи да обичаме Бог и нашите ближни.

Молим се този въоръжен конфликт да приключи бързо, противоречията да приключат мирно и да надделее мирът сред народите и в нашите сърца. Умоляваме световните ръководители да търсят такива решения и мир“.

Първото президентство

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.