Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Инициативата „Осветете света“ стартира за Коледа

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни стартира своята годишна инициатива „Осветете света“ с цел да покани хората да „осветят света с любов“, което е темата за тази година.

Старейшина Маркъс Б. Наш, висш ръководител седемдесетник, който е сред организаторите на тази международна инициатива, каза: „Исус Христос е Светлината на света. Тези, които Го следват, живеят със светлина, радост и надежда, дори и в мрачни времена (Йоан 8:12). Когато по Коледа тази година си спомняме за Неговото раждане, нека също така си спомняме за Неговия живот за пример и нещата, на които ни е учил“.

Тази година инициативата „Осветете света“ ще започне с видеото „Осветете света с любов“, в което всички са поканени да станат част от най-великата история, разказвана някога, като правят малки и прости жестове на обич.


 

Страницата на инициативата включва календар за служба по дни, съдържащ идеи за служба. Той започва с 30 ноември, известен като „Щедрият вторник“, и продължава до Коледа.

Видеото „Детето Христос, което беше представено за пръв път през 2019 г., ще бъде включено отново като част от продължаващите през годините усилия да се помага на хората по света да се съсредоточават върху Спасителя през тези празнични дни.

Това 18-минутно видео пресъздава разказа за раждането на Исус чрез ярки подробности за свещените събития, описани в евангелията на Матей и Лука в Библията. Видеото помага на всички да изминат пътя от Назарет до Витлеем заедно с Йосиф и Мария, да станат свидетели на изумлението на овчарите в Юдейското поле и да усетят радостта на мъдреците, когато коленичат пред Светлината на света – Спасителят Исус Христос

#ОсвететеСвета е световна инициатива за служба, осъществявана всяка година от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. От 2016 г. #ОсвететеСвета прерастна в световна инициатива с милиони участници всяка година. За повече информация посетете страницата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.