temple-pandemic-statement-jan-2022.jpg
Съобщения за медиите

Храмовете продължават да работят по време на пандемията

Протоколите за безопасност и ограниченият капацитет правят обредите възможни, въпреки появата на варианта Омикрон

Храмовият отдел направи следното изявление:

След избухването на пандемията от COVID-19 и последвалото затваряне, храмовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни възстановиха дейността си през май 2020 г. Оттогава насам, в храмовете се извършват обреди, съгласно местните условия, правителствените указания и насоките за безопасност. Храмовете продължават да работят безопасно и внимателно, като се наблюдава влиянието на варианта Омикрон. Свързаните със здравето и безопасността протоколи продължават да бъдат променяни, съобразно местните условия.

Благодарни сме за благословиите да имаме действащите храмове по целия свят по време на пандемията. Тъй като храмовете все още не могат да действат на пълни обороти и с цел осигуряване на социална дистанция в помещенията за обреди, има ограничение в запазването на часове. Оценяваме търпението и разбирането от страна на всички желаещи. Молим посетителите в храма да спазват протоколите за здраве и безопасност, както и да не посещават храма, ако проявяват симптомите на COVID-19 или наскоро са били контактни.

Посещението на храма при ограничен капацитет налага членовете на Църквата да си записват час доста по-отрано във времето, да участват във всеки храмов обред и да отменят записани часове възможно най-скоро, ако няма да могат да присъстват.

Ръководителите и служителите на Църквата полагат усилия да увеличат капацитета, за да може повече членове да посетят храма при първа възможност от гледна точка на безопасността. Също така работим по подобряването на установената в храмовете система за планиране на графици, въз основа на получени отзиви. Благополучието на членовете на Църквата и желанието ни да бъдем съвестни граждани, ръководят всяко решение, свързано с храмовете. Желанието ни е всеки член да се радва на благословиите от службата и поклонението в дома Господен.

Храмовете не са места за редовно неделно богослужение на членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Те са доста различни от хилядите обикновени събрания за срещи по целия свят, които се използват за неделните служби.

Всеки, независимо от изповядваната религия, може да влезе в сграда за събрания на светиите от последните дни и да присъства на богослуженията. Обаче, поради святостта на храмовете като „Домове на Господ”, само на достойни членове на Църквата се позволява да влязат в храмовете. За да могат да влязат в храм, членовете на Църквата трябва да са спазвали основните принципи на вярата и да удостоверяват този факт пред местните си ръководители веднъж на всеки 2 години.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.