elder-quentin-l-cook.jpg
Съобщения за медиите

Духовно послание за пълнолетните младежи в областта със старейшина Куентин Л. Кук

Старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще се обърне към пълнолетните младежи в област Европа, Източна Европа, Африка и Среден Изток на 9 януари 2022 г.

Освен него ще участват и съпругата му сестра Мери Г. Кук, както и висшите ръководители седемдесетници старейшина Маркъс Б. Наш и старейшина Гари Б. Сабин.

Гледайте прякото излъчване в неделя, на 9 януари от 18:00 ч. българско време, на:

След прякото излъчване ще има запис в YouTube.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.