Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

185-ТАТА ПОЛУГОДИШНА ОБЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

185-тата Полугодишна Обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще се състои на 27 септември и 3-4 октомври 2015 г.

Ние каним всички да участват в събитието, по време на което членовете на Първото Президентство, Дванадесетте Апостоли и други ръководители и служители на Църквата ще изнесат своите вдъхновяващи и напътстващи речи.

Конференцията ще се проведе в следните сесии:

Сесия за жените: Сесия за сестри на възраст 8 г. или повече - 26 септември (събота), 18:00 ч. местно време.

Сесия на свещеничеството: Сесия за всички носители на свещеничеството - 3 октомври (събота), 18:00 ч. местно време.

Общи сесии: Четири сесии за всички членове на Църквата - 3 и 4 октомври (събота и неделя), 10:00 ч. и 14:00 ч. местно време.

Начини за участване в конференцията от България

Може да гледате излъчването директно в главната страница на Църквата LDS.bg. На 10 и 11 октомври във всеки клон на Църквата в България ще имате възможността да гледате отново всяка една от сесиите с осигурен превод на български език. Всички сесии от Общата конференцията ще бъдат записани и архивирани, за да можете да ги гледате отново на conference.lds.org. или прочетете в списание Лиахона.

Да се подготвим за конференцията

Конференцията ни предоставя възможност да получим лично откровение, докато слушаме съветите и напътствията на живите пророци. Задаването на въпроси ще ни помогне да се подготвим за конференцията и за получаването на такова откровение.

Можем да си припомним какво са ни учили живите пророци по време на Общата конференция през април. Научаването на повече за висшите ръководители на Църквата може също да ни помогне да разберем техните послания.

Да поканим други

Хора от други религии също са поканени да участват в Общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете са насърчавани да канят други хора лично или чрез социалните мрежи.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.