Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

185-тата годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос 

       Общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще се състои на 4-5 април 2015

Ние каним всеки, където и да се намира по света, да участва в Общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.Членовете на Първото Президентство, Дванадесетте Апостоли и други ръководители на Църквата ще изнесат своите вдъхновяващи и напътстващи речи по време на следните сесии:

Общи сесии: Четири сесии за всички членове на Църквата, 4-5 април (събота и неделя), 10:00 ч. и 14:00 ч. местно време (MDT).

Сесия на свещеничеството: Сесия за всички носители на свещеничеството, 4 април (събота), 18:00 ч. местно време (MDT).

Начини за участване в конференцията от България

Може да гледате излъчването директно в главната страница на Църквата LDS.org. На 11 и 12 април във всеки клон на Църквата в България ще имате възможността да гледате отново всяка една от сесиите с осигурен превод на български език. Всички сесии от общата конференцията ще бъдат записани и архивирани, за да можете да ги гледате отново на conference.lds.org. или прочетете в списание Лиахона.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.