Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

184-тата годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни ще се проведе в Солт Лейк Сити.

Милиони ще участват в конференцията чрез сателитно излъчване, което ще бъде приемано в над 6 000 църковни сгради на 83 езика.

Редом с речите на пророка, апостолите и други църковни ръководители, Хорът на Табернакъла ще изпълнява химни.

От 2001 г. тези конференции и други важни събития се провеждат в Центъра за конференции с 21 000 места.

Членовете на Църквата са поканени да участват в събранията чрез радио, телевизионно, сателитно и интернет излъчване на страницата LDS.org, както и в местните църковни сгради за събрания. Където разстоянията позволяват това, свещеническите ръководители се канят да се съберат в местните църковни сгради за събрания, за да гледат излъчването нас свещеническата сесия. Представители на други деноминации също са канени да участват.

Местните ръководители могат да променят времето на редовните църковни събрания или да променят тяхната последователност, за могат членовете на Църквата да имат възможността да слушат или гледат общата конференция чрез радио, телевизионно, сателитно или интернет излъчване.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.