Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

183-та Обща Конференция 

Пророкът ще говори за всички

Милиони ще гледат по телевизията, ще слушат по радиото или ще следят в интернет или по сателит предаването на живо. Пет сесии ще се проведат в събота и неделя-5 и 6 октомври 2013г. В Конферентния център в Солт Лейк Сити.

Информация относно аудио и видео-потока в интернет можете да откриете на conference.lds.org. Подробен график на излъчване на Общата конференция можете да откриете на www.bonneville.info . За допълнителна информация за достъпност и повторения на излъчването, посетете www.byutv.org .

Като част от продължаващите усилия да направим излъчванията на Общата конференция по-достъпна за членовете ни навсякъде по света, сесията на свещеничеството ще бъде излъчена на живо за първи път на разширени канали, вкл. LDS.org, the Mormon Channel and BYUtv.

Отразяване на конференцията, вкл. снимки, ще бъдат публикувани през седмицата на www.mormonnovini.bg

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.