Съобщения за медиите

Броят от петнайсет милиона членове е достигнат- бе обявено на Общата конференция на Църквата

Президент Монсън и президент Ухтдорф коментират разрастването на Църквата

В събота сутринта, президент Томас С. Монсън обяви, че членовете на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни вече наброяват повече от 15 милиона по света. 

Президент Монсън направи съобщението в приветственото си слово на 183-та Обща конференция на Църквата. Църквата е достигнала този етап преди две седмици.

„Църквата продължава да расте устойчиво и да променя живота на все повече и повече хора всяка година”,каза Президент Монсън. „Вярата се разпространява по земята, тъй като нашата мисионерска сила търси онези, които търсят истината."

По-късно на същата сесия Президент Дитер Ф. Ухтдорф, втори съветник в Първото Президентство, изказа няколко предположения защо църквата се разраства във време на „угасваща вяра”.
”В това време, когато толкова много хора усещат дистанциране от небесна прегръдка, тук ще намерите хора, които копнеят да знаят и да се приближат до техния Спасител чрез служене на Бога и ближните”, каза президент Ухтдорф.

Президент Ухтдорф кавза, че е необходимо повече от просто вяра.

 „Вярата в Бога е похвална, но повечето хора искат да направят повече от това да слушат вдъхновяващи проповеди”, каза той. „Те искат да приложат вярата в практиката. Те искат да запретнат ръкави и да се ангажират с тази велика кауза”.

„Църквата дава тази възможност да трансформират вярата в действие”, отбелязва Президент Ухтдорф.

„Защо нямаме платени местни духовници в нашите конгрегации по света? Нашите членове сами проповядват”, каза той. „Те имат много възможности да трансформират своите таланти, състрадание и време в добри дела”.

 

От 1996г., броят на членовете на Църквата, живеещи извън САЩ и Канада, е по-голям. Президент Ухтдорф каза, че разнообразието на Църквата е една от най-силните й страни, и призова тези, които търсят място за принадлежност да дойдат в Църквата.

 

„Църквата е създадена да дава сили на несъвършения, борещия се и изтощения”, каза той. „Тя е пълна с хора, които желаят с цялото си сърце да спазват заповедите, дори ако не са ги усвоили все още. ... Църквата на Исус Христос изглежда привлича милите и грижовните, честните и трудолюбивите”, каза той.


Църквата е организирана преди 183 години, на 6 април 1830 година. Шестима членове присъстват на това първо събиране.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.