Съобщения за медиите

Честване на 176-тата годишнина на Обществото за взаимопомощ

На 17 март 2018 г. сестрите от клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се събраха, за да отпразнуват 176-годишнината от създаването на Обществото за взаимопомощ.

Честването откри президентката на Обществото за взаимопомощ сестра Виолета Панева. След това тя даде думата на президента на клона Алцек Алексиев, който говори за смирението, ценността на жените и техния потенциал.

След неговия поздрав беше изиграна духовна игра. Пет сестри носеха по една обувка. Всяка от тях, вземайки своята обувка, трябваше да разкаже какъв път е изминала до Църквата. Сестра Анна Дюлгерова, която водеше играта, започна първа. Тя сподели, че нейният път към Църквата е тръгнал от един поход в Стара планина и е продължил близо две години до кръщението й. След нея за своя път разказаха сестрите Маруся Тодорова, Катя Янева, Съни Стимлър и Маргарита Дудова. Сестра Стимлър сподели, че би трябвало да донесе бебешка обувка, тъй като тя е родена и израснала в Църквата.

Музикален поздрав  към Обществото за взаимопомощ отправиха сестрите Барклей, Джаксън, Макмайкъл, Кембъл и Стимлър.

След това определени сестри разказаха за културите на страни, в които са живели. Те също така бяха приготвили ястия, характерни за тези страни. Целта на тази духовна игра бе да се покаже, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е международна църква.

Децата от клона духнаха 176-те свещи на тортата за празника.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.