Нова история

Честване на 171-та годишнина на Обществото за взаимопомощ
 

Двадесет и шест сестри се събраха в зала, която беше грижливо декорирана за случая. На всички присъстващи беше сервиран вкусен обяд и торта.

Президентката на Обществото за взаимопомощ в клон София изнесе вдъхновяваща реч, която ни учи да бъдем защитници на семейството си, ближните и всяка добродетел. Речта ни насърчава да следваме примера на слоновете, които при надвиснала опасност сформират кръг около слабите и беззащитните. По същия начин ние трябва с непоколебима решителност и взаимни усилия да пазим и се застъпваме за всичко, което е най-скъпо за нас.

Сестрите от Обществото разполагаха с изобилие от време да се опознаят по-добре.  След това имаха възможност да споделят пред присъстващите това, което най-много ги е впечатлило у другите сестри.

Проведеното честване донесе много радост на всички.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.