Съобщения за медиите

Църковни ръководители получават информация за нова глобална инициатива за деца и младежи

Изпратено е съобщение до ръководителите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, предоставящо информация за изпълнението на новата глобална инициатива за деца и младежи.

      

На 8.05.2018 г. Първото президентство обяви, че от 1.01.2020 г. новата инициатива ще замени съществуващите програми за деца и младежи в Църквата, в това число скаутската програма, Личен напредък, Дълг към Бог и Вяра в Бог.

Съгласно съобщението от 15.07, деца и младежи се насърчават да завършат техните настоящи програми до 31.12. Въпреки това, наградите ще могат да бъдат поръчвани до 1.03.2020 г., ако има нужда от допълнително време.

Съобщението включва също хронология относно какво могат да очакват църковните ръководители от сега до началото на годината, когато промените на новите съсредоточени върху дома, подкрепяни от Църквата усилия за деца и младежи влизат в сила.

Президент М.Ръсел Балард, действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли, ще очертае подробностите на усилията за децата и младежите в специално излъчване, което е планирано за 29.09. В допълнение, събитие Лице в лице за деца и младежи със старейшина Герит У. Гонг от Кворума на дванадесетте апостоли ще бъде излъчено на 17.11 на 18 езика.

Ресурси за местните ръководители са на разположение на страница (ChildrenandYouthLeaders.ChurchofJesusChrist.org), заедно с въвеждащо ръководство за родители и ръководители. През септември интернет страницата ще бъде обновена за членове и ще бъде налична на себуано, китайски (опростен), китайски (традиционен), английски, френски, немски, италиански, японски, корейски, португалски, руски, самоа, испански, тагалог и тонга.

„Преподаваните принципи в тези усилия за деца и младежи представляват по-висш, по-свят начин за насърчаване на подрастващото поколение да следва Исус Христос и да прилагат Неговото евангелие във всички области от живота си“, се казва в послание в ръководството от Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли. „Тези големи усилия ще включват изучаване на Евангелието, привилегията за служба, лично развитие и вълнуващи дейности“.

Докато новото усилие гради върху настоящата програма, чрез продължаване на наблягането върху изучаване на Евангелието, събиране заедно за служба и дейности и поставянето на цели за лично развитие, децата и младежите вече ще бъдат насърчавани да избират свои собствени цели. Тези цели – комбинирани с изучаване, служба и забавни дейности – ще „им помогн(ат) да израснат духовно, социално, физически и умствено“.

Отпечатани екземпляри на новото „Лично развитие: Ръководство за деца“ и „Лично развитие: Ръководство за младежи“ ще бъдат доставени до църковните единици между ноември и декември.

Мобилното приложение „Живот според Евангелието“ ще бъде налично на английски, испански и португалски през тази есен и по-късно може да бъде изтеглено на други езици.

Първоначално, материали за новата програма ще бъдат налични на 15 езика, когато стартира през януари. Материали, излъчвания и интерент страницата ще бъдат налични на други езици до 1.03.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.