Съобщения за медиите

Църквата участва в проект за насърчаване на уважението между религиите

На 9 и 10 май 2019 г. в град Пловдив се осъществи съвместен проект на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с партньори от НПО „Мостове“ – Ангелина Владикова, Петър Граматиков и Светлана Караджова (http://bridges-forum.org) и „Инициатива за обединени религии – Европа“ /URI/ (http://www.uri-europe.eu/) от Холандия, водени от д-р Дж. С. Хана Митра Рамбаран и Мала Уалаж. Този съвместен проект положи началото за насърчаване на единството в религиозното многообразие, уважение и мирни взаимоотношения между различните религиозни общности.

 

В проекта участваха Красимир Коларов, председател на Църквата в България, трима членове от клон Пловдив и мисионери. Ръководителите на НПО „Мостове“ доведоха със себе си младежи от Пловдив и страната. Холандците от URI бяха четирима.

На 9 май вечерта участниците в проекта имаха удоволствието да присъстват на изложба „Мост-Между-Културите" и концерт с представители на различни арменски формации на Парекордзаган, хор Евмолпея и цигуларката Нина Куюмджиян, които се проведоха в галерия „Тракарт“. Този концерт събра певци, танцьори, гости и журналисти, поканени от г-н Петър Граматиков, който е и старши експерт по религиозните въпроси в Община Пловдив. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се представи с изпълненията на Нина Куюмджиян - цигулка и Лиана Погосян - пиано.

Вторият ден от съвместната инициатива продължи в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Пловдив, намираща се на бул. „Марица“ №138. Членове и мисионери от Църквата приветстваха гостите с добре дошли като изпълниха няколко музикални и инструментални творби. Между тях бяха Нина Куюмджиян - цигулка, Лиана Погосян - пиано и Стефан Ангелов – виолончело.

Президентът на Българска/Централно Евразийска Мисия Стивън Дейвис разказа за възникването и развитието на църквата в годините от 1830 г. до днес, както и за мисионерската, хуманитарната и образователната й дейност по света и в България.

Председателят на Църквата в България, Красимир Коларов разказа за структурата на изграждане на Църквата, както и за неплатената и доброволна служба на членовете й.

Кратък филм за новопостроения храм в Рим показа красотата му отвън и отвътре като обясни смисъла на обредите, които се извършват в храмовете по света.

Накрая, в неформалното общуване между домакини и гости, се сформира съвсем спонтанно музикална група от младежи – пианисти и вокалисти, които с изпълнението си поставиха основите на „мост“ за едно бъдещо ползотворно сътрудничество.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.