Съобщения за медиите

Църквата участва в научна конференция "Хармония в различията" 2019

   
                   

На 10 декември 2019 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни участва в научната конференция "Хармония в различията", инициирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии, с подкрепата на Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет на РБ и Българския форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество.

На 10 декември 1948 г. в Ню Йорк, Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека. В нея са посочени принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свобода, равенство и братство. 10 декември се отбелязва като ден на приемането на Всеобщата декларация за правата на човека.

Председателят на форума, Евгений Найденов, откри конференцията с думите: "Истинското предизвикателство и цел за всички нас е заедно да се стремим да преминем отвъд призивите за повече толерантност към едно истинско, постоянно и последователно взаимодействие по ключови и жизненоважни за цялото ни общество въпроси, и към отстояването на ясно декларираните човешко достойнство и права в едно многообразно и търсещо хармонично партниране общество."

Конференцията събра на едно място представители на научните и религиозните среди от България и чужбина, които работят по проблемите на междурелигиозния диалог и културните различия. Те дискутираха етническото и религиозното съжителство, човешките права и тяхната защита, свободата и правото на вероизповедание. Всички доклади на участниците се обединяват в сборник, който дава отправна точка за други научни изследвания и съдържа експертни решения по много актуални управленски въпроси, като така допринасят за хармонично живеене в глобалния и динамичен свят.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни участва с доклад на тема: „Разнообразие и Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Централна и Източна Европа“. Тази тема бе подготвена и презентирана от Сергей Антаманов от Русия, който служи като директор Връзки с обществеността на Църквата за Източна Европа. В презентацията си, авторът представя Църквата като световна вяра с 16 милиона членове в над 175 страни; вяра, съсредоточена върху Христос. Той изтъква, че разнообразието по отношение на националностите, расата, културите и езиковите характеристики е отличителна черта на светиите от последните дни от различните страни, но тези светии са единни в знанието, че са чеда на Небесен Отец. Това знание изгражда чувство на единство във всички сгради за събрани и служби за поклонение по целия свят. Авторът разказва, че навсякъде по света, светиите се покланят всяка неделя, като използват подобни химни, стихове от Писанията, уроци и молитви за причастието. Всяка година, хората в организациите за деца, за младежи и за възрастни са обединени чрез общи теми, върху които да се съсредоточават. Излъчваните два пъти в годината конференции пък дават възможност на членовете да бъдат учени от пророка, апостолите и другите ръководители на Църквата. Съобразявайки се с разнообразието в културно отношение на светиите по света, Църквата е все по-активна в установяването на областни президентства – ръководители на различните области по света, които могат да разбират по-добре местните традиции, обичаи и проблеми, а също и да се избират местни ръководители, служители и членове, които по-добре разбират разнообразието на местно ниво. В заключение на своя доклад, Антаманов подчертава, че разрастващата по целия свят Църква на Исус Христос на светиите от последните дни изгражда най-великия от всички мостове между културите – културата на Евангелието.

Конференцията завърши с вдъхновеното пожелание на председателя на организационния комитет гл. ас. д-р Светла Шапкалова: „Драги, участници в конференцията, пожелавам Ви телесно здраве, духовна мъдрост, светли мисли и разумни постъпки. Нека с Божията помощ да работим съвместно – с желание, доверие и разбирателство, за ползотворен научен диалог, който да възпитава в дух на веротърпимост! Да вярваме, че автентичните междурелигиозни взаимоотношения са възможни и се постигат само с любов.“

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.