Съобщения за медиите

Църквата разширява своите интернет материали за борещите се с порнографията

Брачните партньори носят тежко бреме, когато обичният им човек ползва порнография. За да помогне в облекчаването на това бреме, Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е разработила интернет материали за семействата и хората, пристрастени към порнографията.

OvercomingPornography.org беше открита от Църквата преди повече от година, за да помогне на хора, борещи се с пристрастяване към порнографията, и замени старата страница CombatingPornography.org, открита през 2010 г.

Към тази страница са добавени материали за възстановяване и предотвратяване и в помощ на брачните партньори, като тя е на разположение на следните езици: португалски, испански, френски, италиански, немски, китайски, корейски, японски и руски.

Сайтът съдържа обновена информация и напътствия за неплатените църковни ръководители, за да им се помогне по-добре да посрещат нуждите на брачните партньори и членове на семейството при придобиване на по-добро разбиране и отклик.

„Сайтът е изграден около получаване на изцеление чрез Единението на Исус Христос“, казва Хауърд Бангъртър, управител продукция за Отдела по благосъстоянието, който полага усилия да подобри страницата, заедно с колегата си Лий Гибънз от Свещеническия отдел. Те казват, че повечето посетители на сайта полагат усилия да преодолеят пристрастяване към порнографията.

Бангъртър обяснява, че са добавени материали, с които да се помогне на ръководителите да предлагат напътствие и на брачните партньори на борещите се с пристрастяване към порнографията. Проведени са били обсъждания с помощните организации на Църквата, включително Обществото за взаимопомощ, Младите мъже, Младите жени и НУД относно нуждите на семействата и те са допринесли за събиране на материалите.

Църковните ръководители са се стремили да подредят сайта така, че да се намери равновесие между лечение и предотвратяване. „Сега полагаме усилия да открием идеалното съотношение, в което да се изложат нужните духовни и практически напътствия за преодоляване на аспектите на пристрастяването към порнографията“, казва Бангъртър.

„Има както физиологична, така и духовна страна на този проблем“, казва Гибънз. Докато се съсредоточаваме върху унищожаващото духа естество на проблема, „ние също така следва да осъзнаем как трябва да се пренареди мозъка, за да се постигне възстановяване“.

Учените са открили как пристрастяването към порнографията води до мозъчна активност, сравнима с тази при алкохолизма и злоупотребата с наркотици. „Има все повече доказателства, които показват, точно както накрая се призна, че тютюнът може да погуби тялото, че самата порнография провокира физиологични промени, които могат да бъдат толкова вредни, колкото злоупотребата с наркотици“, казва Бангъртър.

„Затова мнозина не могат да се справят с това сами, твърде е силно за тях“, казва той. „Мозъкът, вече развил глад към тази доза допамин, трудно би ви оставил сами да се справите; ще имате нужда от помощ. Затова е нужно да говорите с епископа или родителите си ако сте младеж или несключили брак, с брачния партньор и с духовен ръководител. Важно е да излезете от тъмнината на открито с група пазещи поверителност поддръжници“.

Материалите на сайта са обвързани с Програмата за възстановяване от пристрастявания, съдържаща 12 стъпки, включваща прилагане на евангелски принципи и изграждане на възстановяване и изцеление. Провеждат се две събрания, едно за пристрастените и друго за брачни партньори и роднини. Гибънз разкрива как онлайн материалите могат да бъдат особено полезни на много места по света, където тези събрания не се провеждат.

„Трябва да бъдем дейни“, набляга Бангъртър. „Това един от много инструменти, които трябва да дадем на семействата не само в Църквата, но и на целия свят“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.