Съобщения за медиите

Църквата проведе конференция за несемейни в Стара Загора

 

На 16 ноември 2019 г. в сградата на клон Стара Загора на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе конференция за несемейни над 31 г. (вкл). Темата на конференцията бе "Където двама или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях" (Матей 18:20). На събитието присъстваха президентът на Българска/Централна евразийска мисия - Стивън Дейвис и неговата съпруга.

Първи говорител бе сестра Дейвис. Тя подкрепи темата на събитието като каза, че когато се събираме в църквата на Господ, ние чувстваме Неговото присъстие и Свят Дух без значение дали се намираме в голяма или малка конгрегация. Тя каза, че ние, чрез своя начин на живот, носим Църквата навсякъде със себе си - у дома, на работното масто, в училище.

Псланието на президент Дейвис беше, че можем да чувстваме радост дори по време на трудности, ако избираме правилното и сме верни на Бог. Той даде сподели думите на пророка Лехий, докато той и семейството му пребивавали в пустошта: "...човеците са, за да могат да имат радост " (2 Нефи 2:25).

Сестра Елена Щилянова подчерта, че семейството е постановено от Бог. Тя сподели, че съпругът и съпругата имат божествено определена отговорност да се обичат и грижат един за друг, както и за своите деца. Те трябва да възпитават децата си в истина и в послушание на Божиите заповеди.

След обяда членовете имаха привилегията да разгледат исторически забележителности - римски разкопки, в центъра на града.

След завръщането си в сградата на Църквата присъстващите чуха послание от брат Николай Николов. Той сподели, че общуването в Господната църква носи прилив на сила и кани Светия Дух. Ако се придържаме към Бог и участваме в дейностите в Църквата, никога няма да отпаднем.

Участниците в конференцията се насладиха на красивите изпълнения на музикантите Нина Куюмджиян - цигулка, Ерна Пушева - пиано и Стефан Ангелов – виолончело.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.