Съобщения за медиите

Църквата проведе ден на отворените врати на тема „Спасителят Исус Христос”

  

На 15.06.2019 г. в сградата на клон Стара Загора на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе ден на отворените врати на тема Спасителят Исус Христос.

Водещ на събитието бе Диян Бешков, втори съветник в президенството на клон Стара Загора.

Сестра Деляна Пейкова говори за доземния и земния живот на Спасителя. Тя разказа за Великия съвет в небесата, на който Исус Христос бил избран да стане наш Спасител. Разказа за Неговото проповядване и извършваните от Него чудеса. Обясни какво представлява Неговата Едининение - в Гетсиманската градина и на кръста Той взел върху Си греховете на цялото човечество, след което възкръснал.

Сестра Таня Денева представи живота на Исус Христос след възкресението Му. Даде примери за явяването Му на различни Негови последователи. Обясни, че Спасителят е обещал, че няма да ни остави сами, а ще ни изпрати Светия Дух. Тя също така разказа как Той се явил заедно със Своя Небесен Отец на Джозеф Смит и така възстановил Своята истинска църква на земята.

Последва музикално изпълнение от мисионери, които изпълниха химна Спасителят живее, знам.

Брат Кънчо Димитров, първи съветник в президенството на клона, говори за това как можем да се доближаваме до Исус Христос. Приемайки принципите и обредите на Евангелието, ние се освобождаваме от естествения човек и каним Духа на Господ.

Своите свидетелства за Спасителя споделиха сестра Аманда Димитрова, брат Йордан Йорданов, старейшина Винцент, старейшина Уъд и старейшина Блакбърн.

Дейността приключи с топло общуване между членове на Църквата и гости.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.