Съобщения за медиите

Църквата проведе ден на отворените врати на тема "Светите писания"

 

На 20 юли 2019 г. в група Хасково на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе ден на отворените врати на тема "Светите писания".

След встъпителните думи на Алекс Ангелов - ръководител на група Хасково, последва презентация.

Сестра Таня Денева говори за Библията, като разгледа поотделно Стария и Новия завет. Тя представи авторите на четирите Евангелия - Матей, Марк, Лука и Йоан.

Сестра Златка Кущирева разказа за пророк Илия и извършваните от него чудеса.

Сестра Деляна Пейкова представи Книгата на Мормон като още едно свидетелство за Спасителя Исус Христос. Тя отбеляза, че върховното събитие в книгата е личното явяване на Господ Исус Христос след Неговото възкресение на обитателите на Американския континент.

Сестра Господинка Николова разказа за списанията на Църквата, издавани от нейното организиране до сега, като наблегна на списание Лиахона.

 

Членове и приятели на Църквата изнесоха сценки по Библията и Книгата на Мормон, с които зарадваха присъстващите.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.