Съобщения за медиите

Църквата предоставя допълнителна статистика за мисионерите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни публикува своя Статистически отчет за 2013 г. по време на съботната следобедна сесия на общата конференция, проведена на 5 април, в който са засегнати и мисионерите. Тъй като някои медии поискаха по-задълбочена статистика за мисионерите, Църквата публикува следното:

  • Общ брой на служещите мисионери: 85 039 (на 31 март)
  • Брой на получилите призование и очакващи служба: 14 375 (на 31 март)
  • Брой в процес на подаване на документи чрез епископ или президент на кол:  6 306 (на 31 март)
  • Процент на сестри и старейшини:  64% старейшини, 28% сестри, 8% възрастни

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.