Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Църквата обявява промени в областното президентство за 2021 г.

Първото президентство обяви промени в президентството на област Източна Европа, която влиза в сила от 1 август 2021 г.

На 1 август 2021 г. ще се извършат следните промени в президентството на област Източна Европа на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни: Новото областно президентство ще се състои от старейшина Ханс Теодорус Бум като президент на област Източна Европа, старейшина Скот Д. Уайтинг като първи съветник и старейшина Кирило Покхилко като втори съветник.

Под ръководството на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, новото областно президентство ще дава духовни насоки за членовете на Църквата и местните ръководители в областта.

Старейшина Ханс Т. Бум

Старейшина Ханс Т. Бум е подкрепен на 6 април 2019 г. като висш ръководител седемдесетник на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Старейшина Бум служи в много църковни призования, включително пълновременен мисионер в мисия Англия Лондон Изток, съветник в президентство на клон, президент на клон, колов президент на Младите мъже, съветник в президентство на кол, президент на кол и областен седемдесетник в област Европа.

Старейшина Бум завършва висше образование със специалност администрация в Маво Хоге Вут през 1980 г. Работи като секретар, рекрутър и управител продажби.

Ханс Теодорус Бум е роден в Амстердам, Нидерландия, на 13 юли 1963 г. През 1984 г. сключва брак с Ариена Йохана Брокцитер. Имат три деца.

Старейшина Скот Д. Уайтинг

Старейшина Скот Д. Уайтинг е подкрепен на 31 март 2012 г. като висш ръководител седемдесетник на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Старейшина Уайтинг получава бакалавърска степен по японски език от Университета Бригъм Йънг през 1986 г. и докторска степен по право от юридическата школа Макджордж към Тихоокеанския университет през 1990 г. До неотдавна работи като президент на Waterhouse, Inc., а преди това като президент и главен изпълнителен директор на Molokai Ranch.

Старейшина Уайтинг служи в редица църковни призования, включително пълновременен мисионер в мисия Япония Токио Север, президент на кворум на старейшините, епископ, президент на Младите мъже в кол, висш съветник, президент на кол и областен седемдесетник. Служи като президент на област Азия Север и понастоящем служи в централата на Църквата като първи съветник в област Северна Америка Запад и като помощник-изпълнителен директор в отдел Храмове.

Старейшина Дуейн Уайтинг е роден в Солт Лейк Сити, Юта, на 1 април 1961 г. Сключва брак с Джери Олсън през април 1984 г. Те са родители на пет деца.

Старейшина Кирило Покхилко

Старейшина Кирило Покхилко е подкрепен на 4 април 2020 г. като областен седемдесетник на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Понастоящем той служи като президент на Балтийска мисия.

Преди да бъде призован като президент на мисия, старейшина Покхилко служи като президент на кол Киев Украйна. Служи и като член на президентство на кол и президент на клон. Също служи като пълновременен мисионер в мисия Донецк Украйна.

Старейшина Покхилко има бакалвърска и магистърска степен в областта на икономиката. Работил е на различни позиции, включително в храма Киев Украйна.

Кирило Покхилко е роден на 12 октомври 1975 г. Сключва брак с Елена Терехова през септември 2002 г. Те са родители на две деца.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.