Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни чества 189-годишнина

На 06 април 2019 г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни отбеляза своята 189-та годишнина от основаването си. По този повод в сградата на църквата в град София се проведе тържество, на което присъстваха гости от неправителствени и образователнии организации. Между тях бяха представители от Университета по библиотекознание и информационни технологии, Църквата на адвентистите от седмия ден и неправителствената организация „Мостове“. Членове и мисионери от Църквата приветстваха гостите с добре дошли като изпълниха няколко музикални и инструментални творби.

     

Президентът на Българска/Централна евразийска мисия - Стивън Дейвис, разказа на присъстващите интересни факти за историята на Църквата по света и в България. От основаването й през 1830 г. са били необходими 117 г., за да нарасне от първоначалните шестима членове до един милион членове през 1947 г. Днес Църквата наброява 16,1 млн. членове, обединени в 30 506 конгрегации, а Писанията се публикуват на 188 езика. Построени са 201 храма, от които в момента 162 са действащи.

Президент Дейвис съобщи, че мисионерската програма на Църквата е една от най-разпознаваемите й характеристики - 65 000 мисионери могат да се видят по улиците на стотици големи градове.

Той говори и за хуманитарните проекти на Църквата. От 1985 г. досега 139 държави по целия свят са получили хуманитарна помощ като 100% от даренията се използват за хуманитарни дейности. Църквата спонсорира и много други програми, като тази по благосъстоянието и разчитането на собствените сили.

Президент Дейвис съобщи, че образователната програма на Църквата стимулира светското и духовно образование на членовете й през целия им живот. В тази връзка Църквата е създала програмите Семинар и Институт за изучаване на Писанията, а също е открила един университет и три колежа в САЩ.

    

Интересна беше и презентацията на председателя на Църквата в България - Красимир Коларов. В нея той представи структурата на изграждане на Църквата като подчерта, че нейните членове служат в различни призования неплатено и доброволно.

Разясни също така погрешни схващания от света за някои вярвания и практики в Църквата като например:

- кое е правилното име на Църквата;

- Книгата на Мормон не замества Библията, а е летопис на племето на Йосиф (Езекиил 37:15-17);

- полигамията е съществувала до 1890 г., когато Първото президентство чрез Манифест официално прекратява тази практика в Църквата.

В заключение президент Коларов изтъкна голямото желание на Църквата в България да сътрудничи и работи с други религиозни организации, НПО, държавни и общински структури.

По традиция тържеството по случай 189-годишнината от основаването на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни завърши с угощение, неформални разговори и предложения за създаване на нови проекти за сътрудничество и партньорство и занапред.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.