Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни проведе клонова дейност

 

На 16.03.2019 г. в сградата на група Ямбол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се проведе дейност за опознаване на родните места на членовете от клон Стара Загора (включващ и групите Сливен, Ямбол, Хасково).

Дейността започна с приветствие от президента на клон Стара Загора - Скот Сайтс.

Брат Кънчо Димитров, първи съветник в президентството на клона, сподели духовно послание, включващо стихове от Писанията, онагледени като игра с участието на мисионерите. От Йоан 10:27 учим, че колкото по-близо сме до Исус Христос, толкова по-лесно ще можем да следваме Неговия глас. От Ефесяни 4:1-12 учим, че на всеки член на Църквата се падат различни задачи за вършене, но целта е всички да се усъвършенстват в Христа. От Еклесиаст 4:9-10 учим за важността на работата в екип и приятелството. От Матей 7:12 учим, че сме по-облагодетелствани, когато помагаме на друг човек.

След духовната част членове на Църквата изнесоха презентации за своите родни градове и страни. Те разказаха за историята, географията и забележителностите на местата, от които произхождат.

Последва общ обяд, по време на който всички присъстващи можаха да разговарят и да се опознаят по-добре.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.