Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обявява 11 нови мисии за 2015 г., както и разпределението на президенти на мисии по света

С обявяването разпределението на нови президенти на мисии идва и новината, че 11 нови мисии се създават по света.

Промените ще влязат в сила на или около 1 юли 2015 г.

Растежът става близо 2 години и половина след историческото обявяване на понижаването на възрастта за участие в мисионерската служба както за младите мъже, така и за младите жени. Това доведе до незабавно и драматично нарастване в мисионерската сила на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която достигна почти 89 000 души, в сравнение с по-малко от 60 000 преди това.

"Създавайки 58 нови мисии преди две години, ние се готвехме за това, което смятахме, че ще е нужно след първоначалната вълна от нови мисионери", казва старейшина Дейвид Е. Евънс, член на Седемдесетте и изпълнителен директор на Департамента за мисионери. "По-малките братя, сестри и приятелите на тези, които отидоха да служат, мисля, че наблюдават забележителните преживявания на по-големите си братя, сестри и приятели. По този начин младите хора продължават да отговорят на поканата на президент Томас С. Монсън да служат на мисия и го правят с по-бързи темпове, отколкото някога сме очаквали. "

„От 7 януари 2015 г. мисионерската сила възлиза на 84 728 души”, казва старейшина Евънс.

"Смятаме, че това е един прекрасен отговор на продължаващата покана на пророка да се помисли за мисионерска служба в точното време", добавя той.

В момента съществуват повече от 100 мисии, всяка от които включва около 250 мисионери. "Нашите усилия ще бъдат насочени към това да се намали това количество с течение на времето до максимум около 200 мисионери на мисия", казва старейшина Евънс. "Дългогодишният опит ни е научил, че мисионери и президенти на мисия се справят по-добре с около 200 мисионери, за разлика от по-голям брой от този."

На въпроса какво младите хора могат да направят днес, за да се подготвят да служат на мисия, старейшина Евънс казва: "Едно от нещата е да се прочетете с молитва и да се размишлява относно истинността на Книгата на Мормон. Виждам толкова много от подрастващото поколение, имащи силни свидетелства, когато идват в центъра за обучение на мисионери. Те са прочели и изпробвали обещанието на Мороний за това как да получат свое собствено свидетелство за истинността на Книгата на Мормон и Възстановяването."

Друг начин да се подготвят е действително да споделят Евангелието с някого, казва старейшина Евънс. "Тези млади хора ще станат мисионери, но те вече са членове и трябва да имат смелостта да започнат да споделят своите свидетелства. Това може да бъде нещо толкова простичко като споделяне на видеоклипът "Той е дарът”, който наскоро бе предоставен за споделяне по време на коледните празници. Може да добавите свои собствени думи относно вярата и свидетелството при споделянето му.”

"Това може да бъде нещо толкова простичко като разговор с приятел и покана да дойде на Църква или на семинар с вас; да се организира среща, на която да го запознаете с мисионерите, като казвате:" Аз ще бъда там с теб, ще седна до теб, и заедно ще се опитаме да отговорим на въпросите, които имаш. ""

Старейшина Алън, районен Седемдесетник, също така предложи на бъдещите мисионери да прекарват по-малко време с личните си електронни устройства и повече време в разговори с хората.

Старейшина Евънс заключава: "Ние се надяваме, че ще има нужда да се създадат още нови мисии, докато вървим напред. Докато подрастващото поколение продължават да отговорят на поканата на президент Монсън да планират живота си, да се съветват с родителите си и със своите епископи, и с молитва да мислят за мисионерска служба, аз вярвам, че дори още повече от тях ще продължават да избират да служат на Господ по този начин.”

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.