Съобщения за медиите

Църквата направи дарение на център за социална рехабилитация

 

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари лампа БИОПТРОН за светлинна терапия, 11 отоплителни уреда, телевизор и прахосмукачка на Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево, Русе, към СдружениеЦентър Динамика".

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 20 ноември 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната.

Деана Димова - управител на Сдружение „Център Динамика“, връчи благодарствено писмо на представителите от Църквата.

На събитието присъстваше Цветелина Михайлова - кмет на село Щръклево.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.