Съобщения за медиите

Църквата направи дарение на МБАЛ Нова Загора

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари легла, матраци, одеала и пациентски шкафчета на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД в Нова Загора.

Членове на Църквата отделиха от свободното си време, за да изработят олекотените завивки.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект и откриването на обновеното Детско отделение в болницата се проведе на 27 октомври 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната и Бони Недялкова в качеството на преводач.

На събитието присъстваха Галя Захариева - народен представител, Ивайло Енев - зам. кмет на Община Нова Загора, Георги Николов - предстедател на Общински съвет  и  Мария Стефанова - секретар на Общината.

Д-р Елка Донева изрази сърдечна благодарност за направеното дарение.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.