Съобщения за медиите

Църквата направи дарение на дом за деца в Пловдив

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари оборудване за детска площадка на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Мария-Луиза“, гр. Пловдив.

 

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 30 май 2018 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Кристисън - членове на Комитета за връзки с обществеността на Българската/Централно Евразийска Мисия, Николай Гавазов от клон Пловдив и мисионери.

Като част от програмата децата от дома изпълниха песни и танци.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.