Съобщения за медиите

Църквата направи дарение на болница за рехабилитация в Котел

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни дари верижен механизъм за раздвижване Локостейшън и съдомиялна машина на Специализирана болница за рехабилитация - Котел" ЕООД.

      

Церемонията за закриване на хуманитарния проект се проведе на 12 юли 2018 г. Представители от Църквата бяха старейшина и сестра Бринкерхоф - хуманитарната двойка за страната.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни получи благодарствено писмо от екипа на болницата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.