Съобщения за медиите

Църквата направи дарение за бежанци

 

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) дари система "Нeadway" за изучаване на английски език на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет. Дарението беше предоставено на центровете от благотворителната организация "Каритас", която и предоставя безвъзмездното обучение по английски език.

Овладяването на английски език ще предостави на хората, търсещи убежище, по-добри възможности за образование и работа.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 20 април 2018 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната.

Представител от ДАБ беше Иван Пенков, началник отдел "Производство за международна закрила", квартал Враждебна, а от "Каритас" - Маргарита Спасова.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.