Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Църквата започва да публикува три международни списания

Три списания ще вдъхновяват членовете на Църквата по света в нови печатни и дигитални издания; „Ensign“ вече няма да се публикува; списанието за младежи ще има ново име

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни съобщи, че от януари 2021 г. Църквата ще замени настоящите четири списания с три нови световни издания: „Приятел“ (за деца), „За укрепването на младежите“ (за младежи) и „Лиахона“ (за възрастни).

 

Настоящите четири списания включват три списания на английски език – „Friend“ (за деца), „New Era“ (за младежи) и „Ensign“ (за възрастни) – както и списание, което се превежда на много езици, със заглавие „Лиахона“ (с материали за деца, младежи и възрастни).

Тази промяна в издаването на списанията ще има няколко ползи за светиите по света: съдържанието ще бъде споделяно на повече езици на по-голяма честота, като световното Църковно семейство ще получава едни и същи послания чрез световните издания.

„Църковните списания са ценен източник за изучаване на Евангелието на Исус Христос и придобиване на чувство на принадлежност към Неговата Църква – обяви Първото президентство в писмо до всички светии. – Нашето желание е членовете навсякъде да се абонират за тези списания и да имат това укрепващо вярата влияние в сърцата и домовете си“.

От януари 2021 г. печатни и дигитални списания ще се предлагат на български двумесечно (шест пъти годишно).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.