Тема

Центрове за обучение на мисионери

Всяка седмица близо 500 млади мъже и жени на възраст между 19 и 25 г. от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни напускат семейства, приятели, оставят настрана образование и кариери и отиват в един от 15-те центъра за обучение на мисионери, намиращи се по целия свят.

Преди да отидат в такъв център, мисионерите получават писмено призование от президента на Църквата, казващо им къде ще служат две години (за млади мъже) или 18 месеца (за млади жени).

Около 80 процента от мисионерите се обучават в най-големия център за обучение, намиращ се в Прово, Юта. В него живеят средно 2 700 мисионера в даден момент, което прави около 24 000 на годишна база.

В центровете за обучение мисионерите получават религиозна и езикова подготовка и се учат как да преподават. Също така, преди да заминат за мисии в повече от 120 држави, те придобиват уважение и вникват в културата на областите и страните, където ще служат. Обучението продължава от 3 седмици до 3 месеца в зависимост от изискванията на езика.

Вж. също Мисионерска програма

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.