Тема

Хуманитарни служби

  • Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни предоставя помощ и изпълнява проекти за развитие с хуманитарна цел в страни по целия свят. Проектите се изпълняват без отношение към националността или религията на получателите.
  • Хуманитарната дейност може да включва неотложна помощ при природни бедствия, като земетресения или цунами, или бедствия причинени от човешка дейност, като последици от война и глад. Тя също може да е част от по-дългосрочно усилие, за да се посрещнат по-сериозни и трудоемки човешки нужди, като например необходимостта да се предотвратят определени болести.
  • Броени часове след като се случи бедствие, Църквата вече работи с представители на местни правителства, за да се определи какви средства и храни са необходими. След това материалите незабавно се изпращат до съответния район.
  • След като се посрещнат неотложните нужди, Църквата търси допълнителни начини да помогне на дългосрочните нужди на общността. Подходът на Църквата е да помогне на хората да станат самостоятелни, като ги обучава да придобият умения и им доставя ресурси за самостоятелен живот.
  • Дарения, основно от членове на Църквата, но също и от хора по целия свят, се използват за осъществяването на проектите за хуманитарна помощ. Сто процента от предоставените на Църквата дарения за хуманитарна помощ се използват за дейности за подпомагане. Църквата поема допълнителните разходи по оказване на помощта.
  • Отделът за хуманитарни дейности на Църквата понастощем спонсорира пет глобални проекта за оказване помощ на хората да станат самостоятелни. Инициативите включват обучение за съживяване на новородени, проекти за чиста вода, раздаване на инвалидни колички, лечение на зрението и ваксиниране срещу дребна шарка.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.