Тема

Хранилище за архиви в Гранит Маунтин

Най-голямата в света сбирка от родословни архиви се съхранява в сигурно хранилище намиращо се в планините близо Солт Лейк Сити, Юта. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е построила Хранилището за архиви в Гранит Маунтин през 1965 г. с цел да запазят и защитят важни за Църквата архиви, включващи голямата й сбирка от микрофилми за семейна история.

Поради съображения за сигурност публиката няма достъп до Хранилището за архиви в Гранит Маунтин, но можете да натиснете тук за да видите видео обиколка из хранилището.

Хранилището съхранява повече от 3,5 милиарда образи върху микрофилми, микрофишове и цифрови носители. Понастоящем Църквата извършва прехвърляне на тези микрофилми върху цифрови носители, като тези цифрови записи са достъпни на интернет страницата FamilySearch.org. За да научите повече за този процес, погледнете това видео.

Записите на образи в Хранилището за архиви в Гранит Маунтин се събрани чрез споразумения с институции като държавни архиви, библиотеки и църкви от повече от 100 страни. Копия от тези записи се дават безплатно на източника и при нужда, допълнителни копия се предоставят, за да се възстановят записи, които са изгубени при природни бедствия или пожар. Натиснете тук за да видите видео как Църквата успя да възстанови ценни родословни записи за островната държава Ниуе в Тихия Океан, след разрушителен циклон.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.