Тема

Храмове

Храмовете не са места за редовно неделно богослужение на членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Те са доста различни от хилядите обикновени събрания за срещи по целия свят, които се използват за неделните служби.

Всеки, независимо от изповядваната религия, може да влезе в сграда за събрания на светиите от последните дни и да присъства на богослуженията. Обаче, поради святостта на храмовете като „Домове на Господ”, само на достойни членове на Църквата се позволява да влязат в храмовете. За да могат да влязат в храм, членовете на Църквата трябва да са спазвали основните принципи на вярата и да удостоверяват този факт пред местните си ръководители веднъж на всеки 2 години.

Святостта на храма в древността може да се види от Стария и от Новия завет. В Стария завет под ръководството на Моисей израилтяните са пренасяли със себе си скинията (която е представлявала голям преносим храм) при пътуванията си в пустинята. Цар Соломон е построил и осветил великия храм, който е бил разрушен от вавилонците през 586 г. пр. Хр. Той е бил наново построен и значително разширен, но по-късно е разрушен от римляните през 70 г. от Хр. Неговата величествена Западна стена все още може да се види днес в Ерусалим, и дори след изминалите хилядолетия остава свято място за евреите. Новият завет разказва как Исус Христос прочиства храма, когато святостта му е била нарушена от хора, използващи неговите помещения като обикновен пазар.

Храмовете на светиите от последните дни се считат за домове на Господ, места на святост и мир, отделени от грижите и суетите на света. Те са места, където членовете на Църквата поемат тържествени ангажименти и отговорности пред Бог. Също така те са места, където се изпълняват най-висшите обреди на вярата — бракосъчетание на двойки и „запечатване” на семейства за вечността.

Храмовете са единственото място, където могат да се извършват церемонии като кръщение и вечен брак за са починалите — практика, която според светиите от последните дни е била следвана във времената на Новия завет, но е била по-късно изгубена.

Храмовете насочват светиите от последните дни към Исус Христос и бъдещия им живот с Него, с Небесния Отец и техни роднини при условието, че са били верни на Христовите учения.

В откровение от последните дни, Джозеф Смит е получил напътствие да се построи храм в Къртланд Охайо (осветен през 1836 г.). По-късно той е получил напътствие да се построи храм в Наву, Илинойс (1846 г.). Храмовете са били много важни за ранните членове на Църквата, затова само няколко дни след пристигане в долината Солт Лейк, Бригъм Йънг е избрал място за храма Солт Лейк.

По света има 152 храма, като те са действащи или в етап на строеж или обявяване.

На повечето храмове е поставена статуя на човек в свободно стояща мантия, с дълга тръба прилепена към устните му. Статуята представлява ангела Мороний, който е бил древен пророк и е главна фигура в Книгата на Мормон. Статуята символизира проповядването на Евангелието на Исус Христос на света.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.